q Privacy - Animatie Studio Werp
Selecteer een pagina

PRIVACYVERKLARING

Hieronder volgt een standaard privacy verklaring. De inhoud is opgesteld door Kompas Advocatuur en juridisch nagekeken. Have fun.

 

 • PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
  Werp kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Werp, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan verstrekt. 
 • Werp kan de volgende persoonsgegevens verwerken: – Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uw IP-adres
 • WAAROM WERP GEGEVENS NODIG HEEFT
  Werp verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast Werp kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.
 • HOE LANG WERP GEGEVENS BEWAART
  Werp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
 • DELEN MET ANDEREN
  Werp verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
  Op de website van Werp worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Werp gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
 • GOOGLE ANALYTICS
  Werp maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Werp bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Iets wat Werp nooit gedaan heeft en waarschijnlijk nooit zal doen, maar goed.
  De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Werp te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Werp heeft hier geen invloed op. Werp heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
  Wel wil Werp Google op hun eigen corporate code of conduct wijzen; ‘Don’t be evil’ en in hoeverre dit nog van toepassing is.
 • GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@werp.nl. Werp zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 • BEVEILIGEN
  Werp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.


Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Werp op via info[@]werp.nl. Www.werp.nl is een website van Werp en Werp is vervolgens zo te bereiken:

Post en vestigings adres:
Z-Willemsvaart 338
5211 NW
Den Bosch
kvk:  30234027
Telefoon: 0638499555
E-mailadres: info[at]werp.nl